Rekonstrukcja piersi » Motiva – Implanty Piersi

Rekonstrukcja
piersi

Implanty piersi Motiva® polecane są po amputacjach piersi w celu ich rekonstrukcji. W zależności od wskazań
i indywidualnych przypadków mogą być wykorzystywane jednocześnie z zabiegiem mastektomii lub w postaci operacji odroczonej.

Nasze priorytety

Motiva® stawia na zdrowie, bezpieczeństwo i edukację.
To dla nas kluczowe wartości.

Jednoczasowa rekonstrukcja piersi


Implanty piersi Motiva® mogą być wykorzystywane u pacjentek,
które kwalifikują się do amputacji piersi z ich jednoczasową rekonstrukcją.
W zależności od zakwalifikowania danej pacjentki, podczas zabiegu operacyjnego w miejsce usuniętego gruczołu piersiowego zostaje umieszczony implant piersi.

Odroczona rekonstrukcja piersi Ekspanderem Motiva Flora®


Istnieje szereg chirurgicznych technik rekonstrukcji piersi. Kobiety kwalifikujące się do zabiegu rekonstrukcji piersi mogą rozważyć zastosowanie ekspandera tkankowego w ramach natychmiastowej lub odroczonej rekonstrukcji piersi po profilaktycznej lub terapeutycznej mastektomii.

Rekonstrukcja piersi z rozciąganiem tkanek jest zabiegiem dwuetapowym. Pierwszy etap obejmuje użycie silikonowego ekspandera podobnego do balona, który wprowadza się pod mięsień piersiowy. Stopniowo do ekspandera tkankowego wstrzykuje się roztwór soli, aby w ciągu tygodni lub miesięcy go wypełnić. Proces ten pozwala skórze klatki piersiowej rozciągnąć się pod wpływem ekspandera, tworząc kształt piersi.

Po rozciągnięciu skóry do żądanego rozmiaru ekspander usuwa się chirurgicznie, a w jego miejscu umieszcza implant piersiowy.

Ekspander tkankowy Motiva Flora jest przeznaczony do tymczasowego podskórnego lub podmięśniowego wszczepienia
do sześciu miesięcy, w ramach następujących zabiegów u pacjentów płci żeńskiej:

 1. natychmiastowej lub odroczonej rekonstrukcji piersi po terapeutycznej lub profilaktycznej mastektomii;
 2. leczenia niedorozwoju piersi;
 3. leczenia deformacji tkanki miękkiej.

Rekonstrukcja piersi z użyciem ekspandera tkankowego ma na celu rozciągnięcie skóry i tkanki piersi i utworzenie przestrzeni do późniejszego umieszczenia implantu. Pacjentki mogą doświadczać poprawy w zakresie poczucia własnej wartości, życia seksualnego, jakości życia oraz ogólnego zadowolenia i dobrego samopoczucia. Rekonstrukcja piersi z użyciem ekspandera tkankowego jest uważana za technikę bezpieczną, opłacalną
i niezawodną, którą można stosować u kobiet z różnymi współistniejącymi chorobami. Indywidualna motywacja do poddania się zabiegowi powiększenia piersi jest inna dla każdej pacjentki, podobnie jak korzyści wynikające z rekonstrukcji piersi.

Chociaż rekonstrukcja autologicznego płata piersi daje dobre rezultaty kosmetyczne i naturalnie wyglądającą pierś, jednak rekonstrukcja z użyciem ekspandera tkankowego zapewnia krótszy czas zabiegu, krótszy okres rekonwalescencji i brak powikłań.



 1. u pacjentek mających wszczepione wyroby mogące reagować na pole magnetyczne (np. rozruszniki serca, urządzenia podające leki,
  sztuczne czujniki);
 2. jeśli występują zmiany w wartościach referencyjnych hematologicznych i białka surowicy po chemioterapii;
 3. jeśli w zamierzonym miejscu rozszerzenia tkanek istnieje resztkowy nowotwór złośliwy;
 4. jeśli istniejąca tkanka w miejscu zamierzonego rozciągania jest nieodpowiednia według kryteriów chirurga, ze względu na wcześniejszą radioterapię, owrzodzenie, zaburzenia naczyniowe, zaburzenia gojenia ran w wywiadzie lub deformację bliznowatą;
 5. radioterapia przed lub po wszczepieniu ekspandera może wiązać się z wyższym wskaźnikiem powikłań w trakcie fazy rozciągania i końcowych etapów wszczepienia w ramach rekonstrukcji piersi; zespół operujących chirurgów powinien podjąć świadomą decyzję dla każdego przypadku,
  na podstawie kryteriów i bieżącego piśmiennictwa;
 6. w przypadku ropnia lub ogólnej infekcji w organizmie;
 7. u kobiet w ciąży lub karmiących piersią;
 8. u pacjentek z chorobami autoimmunologicznymi (np. toczniem, twardziną) lub z zaburzeniami pracy układu odpornościowego (np. przyjmujących obecnie leki immunosupresyjne, takie jak sterydy);
 9. jeśli tkanka jest nieodpowiednia ze względu na wywołane promieniowaniem uszkodzenia na ścianie klatki piersiowej, przeszczepy skóry klatki piersiowej z jej naprężeniem lub radykalne wycięcie mięśnia piersiowego większego.

Samobadanie piersi

Samobadanie piersi powinno stać się nawykiem każdej kobiety. To najlepsza profilaktyka wczesnego wykrycia zmian w piersi. Samokontrola pozwala zapoznać się z wyglądem i anatomią piersi, dzięki czemu można szybko udać się do lekarza,
gdy pojawią się jakiekolwiek zmiany. Dowiedz się więcej, zobacz instrukcję jak krok po kroku samodzielnie wykonać samobadanie piersi.

Więcej informacji

Skorzystaj z wyszukiwarki klinik



Znajdź lekarza

Zarejestruj swoje implanty



Zarejestruj teraz